{{$t('message.isLoading')}} ...

اللغة   |   Språk   |   Language
اختر لغتك الأم   -   Velg morsmålet ditt   -   Choose your native language

subject-icon
Engelsk B1
{{$t('message.englishSubject')}} 
دورة الانكليزي B1 هي دورة شاملة مصممة لتعزيز مهارات اللغة للمتعلمين على المستوى المتوسط. تم ترتيب هذه الدورة بعناية لتغطية جوانب رئيسية من اللغة الإنكليزية، بما في ذلك الكتابة، القراءة، الاستماع، والمحادثة. تهدف إلى تقوية المعرفة الأساسية للطلاب، مما يمكنهم من التواصل بفعالية وثقة أكبر باللغة الإنكليزية. من خلال مجموعة متنوعة من المواد التفاعلية والتمارين الجذابة، سيحسن المتعلمون كفاءتهم في الكتابة، ويعززون فهم القراءة، ويطورون مهارات الاستماع، ويمارسون المحادثة الطلقة. هذه الدورة مثالية للأفراد الذين يسعون لرفع قدراتهم في اللغة الإنكليزية للتقدم الشخصي، الأكاديمي، أو المهني على مستوى B1.
English B1 is a comprehensive course designed to enhance the language skills of learners at an intermediate level. This course is meticulously structured to cover key aspects of the English language, including writing, reading, listening, and conversation. It aims to strengthen the foundational knowledge of students, enabling them to communicate more effectively and confidently in English. Through a variety of engaging materials and interactive exercises, learners will improve their writing proficiency, enhance reading comprehension, develop listening skills, and practice fluent conversation. This course is ideal for individuals seeking to elevate their English language abilities for personal, academic, or professional advancement at the B1 level.
Engelsk B1 er et omfattende kurs designet for å forbedre språkferdighetene til elever på et mellomnivå. Dette kurset er nøye strukturert for å dekke nøkkelaspekter av det engelske språket, inkludert skriving, lesing, lytting og samtale. Det sikter mot å styrke grunnleggende kunnskaper hos studenter, slik at de kan kommunisere mer effektivt og selvsikkert på engelsk. Gjennom en rekke engasjerende materialer og interaktive øvelser, vil elever forbedre sin skriveferdighet, øke leseforståelsen, utvikle lytteferdigheter og øve på flytende samtaler. Dette kurset er ideelt for individer som ønsker å heve sine engelskspråklige evner for personlig, akademisk eller profesjonell fremgang på B1-nivå.
{{$t('message.examAndCodes')}}:
{{$t('message.emptyList')}}
{{$t('message.booksAndResources')}}:
- Headway B1
{{$t('message.EducationAvailableLanguages')}}:
- {{$t('message.arabic')}}
{{$t('message.additions')}}:
- {{$t('message.studyLoad')}}: 0%
{{$t('message.autumn')}}
- {{$t('message.selfStudyCourse')}}
{{$t('message.availableAnyTime')}}
{{$t('message.spring')}}
- {{$t('message.liveCourse')}}
{{$t('message.scheduleHasNotBeenDecided')}}
- {{$t('message.selfStudyCourse')}}
{{$t('message.availableAnyTime')}}
{{$t('message.liveCourses')}} & {{$t('message.followingCourses')}}:
{{$t('message.ordinaryPrice')}} {{$t('message.discountedPriceStudent')}}
{{$t('message.twoSemesters')}} {{$t('message.oneSemester')}} + 1900 kr
{{$t('message.oneSemester')}} 5398 3297
{{$t('message.twoMonths')}} {{$t('message.notPossible')}}
{{$t('message.oneMonth')}} {{$t('message.notPossible')}}
{{$t('message.selfStudyCourses')}}:
{{$t('message.ordinaryPrice')}} {{$t('message.discountedPriceStudent')}}
{{$t('message.twoSemesters')}} {{$t('message.oneSemester')}} + 1900 kr
{{$t('message.oneSemester')}} 5098 2700
{{$t('message.twoMonths')}} {{$t('message.notPossible')}} 2300
{{$t('message.oneMonth')}} 1250
{{$t('message.ordinaryPriceAppliesWhen')}}
{{$t('message.discountedPricesAppliesWhen')}}
{{$t('message.thisSectionIsUnderDeveloping')}}